Výstava obrazů malířek Terézie Koneczne a Vlasty Lampové

24.11.2022